Διαμερίσματα

δείτε

τα έργα μας

το πριν & το μετά

Η Χρυσή Τομή δεσμεύεται να αλλάξει το χώρο σας σε 9 απλά βήματα. Είτε πρόκειται για ριζική ανακαίνιση, είτε για μικρής κλίμακας παρεμβάσεις, η ομάδα της Χρυσής Τομής αναλαμβάνει να οργανώσει με συνέπεια και ακρίβεια το project.

Αρχικά, πραγματοποιείται μια επιτόπια επίσκεψη από τους υπευθύνους της εταιρείας στο χώρο σας για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης. Στη συνέχεια, και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, γίνεται η μελέτη με εναλλακτικές προτάσεις διαμόρφωσης του χώρου. Αφού πραγματοποιηθεί η παρουσίαση στον πελάτη και επιλεγεί η βέλτιστη λύση, γίνεται η κοστολόγηση του έργου. Έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των απαραίτητων ενεργειών και μετά την τελική επιβεβαίωση, ξεκινούν οι κατασκευαστικές εργασίες. Η ομάδα της Χρυσής Τομής παρακολουθεί στενά το έργο καθ’ όλη την πορεία της εξέλιξής του, ώστε να είναι βέβαιη ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει πλήρως τον πελάτη και τις απαιτήσεις της εταιρίας.