Αντιθέσεις – Furniture Lighting

δείτε

τα έργα μας

Απόλυτη συναισθηματική συμμετοχή

Με την ολοκλήρωση ανάπτυξης του λειτουργικού διαγράμματος, κάθε χώρος αποκτά την οντότητα του, την οποία πλαισιώνουν οι επιφάνεις οι οποίες ¨ντύνονται¨από επιλεγμένα υλικά, τονίζοντας, αναδεικνύοντας και οριοθετώντας αντίστοιχα με έναν μοναδικό τρόπο ανα έργο.