συνεντεύξεις

διαβάστε

τις συνεντεύξεις

μας

Με αφορμή την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό γενικότερα, πραγματοποιούνται συνεντεύξεις σε επικεφαλής εταιριών με σκοπό να απαντηθούν ερωτήματα που ενδιαφέρουν τον αναγνώστη