εμπειρία

δυναμική

Επαγγελματική εμπειρία Χρυσή Τομή ΑΕ:  >500 έργων (projects)

σχεδιασμός &

κατασκευή

•Μελέτες_ επιβλέψεις κατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών, ξενοδοχείων, εμπορικών χώρων (120 projects)
•Διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων (95 projects)
•Ανακαινίσεις διαμερισμάτων, κτιρίων, επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχείων (183 projects)
•Έργα μικρής κλίμακας: διαμόρφωση ακαλύπτων χώρων, προσθήκη ελαφριών κατασκευών, επίλυση λειτουργικών και κατασκευαστικών προβλημάτων (132 projects)
•Διαμόρφωση, διεκπεραίωση φακέλων δημόσιου φορέα_ αδειών λειτουργίας επαγγελματικών χώρων (201 projects)
•Δημοσιεύσεις_ Παρουσιάσεις_ Συνεντεύξεις (47  publications)