δημοσιεύσεις

αναζητήστε τις δημοσιεύσεις μας

Υλοποιημένα έργα, συνεντεύξεις, και παρουσιάσεις  της Χρυσή Τομή ΑΕ παρουσιάζονται από τους αξιόλογους εκδότες του ελλαδικού χώρου και του εξωτερικού.