διαγωνισμοί

αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Ολοκληρωμένα έργα και μελέτες σε εξέλιξη αποτέλεσαν τις συμμετοχές σε πανελλαδικούς & παγκόσμιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.