αρχιτεκτονική

αρχιτεκτονική &

γραφιστική

Η Χρυσή Τομή Collective Architecture συνδέει και αναδεικνύει τα στοιχεία που της παρέχονται διαμορφώνοντας σχέσεις με μοναδικά χαρακτηριστικά. Η αρχιτεκτονική συναντάει τη γραφιστική, τη γλυπτική και το interior design, δημιουργώντας τη συλλογική αρχιτεκτονική που εκφράζει κάθε έργο της.

hotel – villas

– airbnb

Η Χρυσή Τομή Collective Architecture χαράσσει μαζί με τους πελάτες της, τη στρατηγική ενεργειών & εργασιών που απαιτούνται, για ένα άρτιο αποτέλεσμα με συνοχή στο χώρο, στην επικοινωνία και στη συνολική εικόνα του ξενοδοχείου.

in detail –

υφές – συναρμογή

Η Χρυσή Τομή Collective Architecture εξατομικεύει τις επιλογές  σε κάθε έργο με τα επιλεγμένα υλικά, εστιάζοντας στη συναρμογή και την εφαρμογή των υλικών.

αντιθέσεις –

furniture lighting

Η Χρυσή Τομή Collective Architecture αναδεικνύει και συνδέει τα στοιχεία που της παρέχονται δημιουργώντας τις απαιτούμενες  σχέσεις και αντιθέσεις.