η ομάδα

γνωρίστε

μας

Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση,

τα μέλη της οποίας αποτελούνται από αναγνωρισμένους μηχανικούς με εξειδίκευση σε τομείς και ειδικότητες που λειτουργούν συμπληρωματικά και συλλογικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπάκας Κωνσταντίνος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπάκας Αλέξιος

Αντιπρόεδρος

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Μπάκας Μιχάλης

Μέλος του Δ.Σ

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
MA in Interior Design.
Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπάκας Δημήτριος

Επίτιμος Πρόεδρος της εταιρίας

Αντιστράτηγος ε.α.

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Καψάλη Καλή

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

INTERIOR DESIGN

Λεβέντη Αύρα

BA interior design

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Φωλιά Χαρά

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

GRAPHIC DESIGN

Αλέξανδρος Κοκκόλας

Graphic design

Φωτογράφος

Ντέμη Καρατζαφέρη