Η Χρυσή Τομή Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1999, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες επιπέδου στους τομείς του σχεδιασμού και της κατασκευής κτιρίων και χώρων.

Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση, τα μέλη της οποίας αποτελούνται από αναγνωρισμένους μηχανικούς με εξειδίκευση σε τομείς και ειδικότητες που λειτουργούν συμπληρωματικά και συλλογικά.

Το όνομα της εταιρείας, Χρυσή Τομή, συνοψίζει και τη φιλοσοφία της:

Η συνεχής αναζήτηση και διατήρηση της Χρυσής Τομής, της ιδανικής ισορροπίας σε κάθε πτυχή της ζωής, αποτελεί όχι μόνο έναν τρόπο σκέψης και μια στάση ζωής για την ομάδα αλλά και τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται κάθε συνεργασία και κάθε έργο.

  • Όλα
  • κατασκευή
  • αρχιτεκτονική
  • μελέτη
  • interior design

διαδικασία υλοποίησης

Ο χώρος σας αλλάζει σε 9 απλά βήματα.

qode-np-item

Επίσκεψη επιτελείου

qode-np-item

Ανάλυση κατάστασης

qode-np-item

Μελέτη

qode-np-item

Παρουσίαση

qode-np-item

Προϋπολογισμός

qode-np-item

Επιβεβαίωση

qode-np-item

Έναρξη Εργασιών

qode-np-item

Παρακολούθηση

qode-np-item

Ολοκλήρωση

INVESTMENT

επένδυση

Η εταιρία Χρυσή Τομή Α.Ε συμμετέχει στον επενδυτικό σχεδιασμό των ιδιοκτητών με τη δημιουργία ταυτότητας του επενδυτικού έργου, την εννοιολογική ανάλυση των δεδομένων αλλά και του επιθυμητού πλαισίου παράδοσης.

INVESTMENT

απόδοση

Η Χρυσή Τομή Α.Ε. δημιουργεί πλήρη φάκελο του προτεινόμενου έργου με την τελική πρόταση και τα πιθανά εναλλακτικά σενάρια αυτής, με ταυτόχρονη εκτίμηση του επενδυτικού προφίλ με λεπτομερή κατάσταση του κόστους των εκτιμώμενων κατασκευαστικών δεδομένων, την οικονομική ανάλυση των υλικών και των απαιτούμενων εργασιών ανά κατηγορία και των στόχων απόδοσης κεφαλαίου, της επιθυμητής συνολικής απόδοσης της κατασκευαστικής επένδυσης.

INVESTMENT

ταχύτητα

Η εταιρία Χρυσή Τομή Α.Ε συντάσσει λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, προετοιμασίας έργου, επιλογής κατασκευαστικών συνεργείων, εκτελεστικών φάσεων έργου, εκτιμώμενων ημερομηνιών τμηματικής παράδοσης Εποπτεύει της προόδου του έργου σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα με τυχόν παρεκκλίσεις έχοντας πάντα σαν γνώμονα την επίτευξη του οικονομικού προϋπολογισμού και εκτελεστικού χρονοδιαγράμματος του έργου με εκτελεστική ταχύτητα, κατασκευαστική αποτελεσματικότητα, ευελιξία & απόλυτο σεβασμό στις κατασκευαστικές προσδοκίες & ανάγκες του πελάτη.

interview Χρυσή Τομή Collective Architecture στο ek-mag Ιουνίος 278

..

χρυσή τομή live

αφιέρωμα  της εταιρίας..

BYRON COLLEGE 17 Ιουνίου 2024

Παρουσίαση του νέου συγκροτήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης