κατασκευή

Επαγγελματικοί

Χώροι

με ανάπτυξη των λειτουργικών διαγραμμάτων, τη διαμόρφωση των επιμέρους ενοτήτων και με την τελική επιλογή των υλικών, δημιουργείται ένας  χώρος με ξεχωριστά χαρακτηριστικά,  ο  οποίος εκφράζει τις αξίες και τις προσδοκίες των εταιριών

Κτίρια

μεγαλύτερης κλίμακας, υλοποιούνται με σκοπό να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες των εταιριών, σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό

Περίπτερα

παρουσιάζουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τη συνολική εικόνα των εταιριών και την εξέλιξη τους στα εκθεσιακά κέντρα

Διαμερίσματα

Τοπική, μερική ή ολική ανακαίνιση διαμορφώνει το νέο τρόπο των ιδιοκτητών με την εφαρμογή της διαδικασίας υλοποίησης με 9 απλά βήματα

Νέα Έργα

βρίσκονται σε εξέλιξη στο στάδιο της μελέτης, με τις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις να παρουσιάζουν το τελικό αποτέλεσμα του έργου, με τον πιο ήπιο τρόπο