το περιοδικό SKIPPERONDECK παρουσιάζει άρθρο του Μιχάλη Μπάκα, με κύριο θέμα την εσωτερική διαμόρφωση

..

..

Grill Barbeque Restaurant

..

..

..

..

Συγκρότημα εννέα κατοικιών στο Πάτημα Χαλανδρίου, Αττική

..

..

..

..

Μετατροπή Βιομηχανικού Κτιρίου στο Λαύριο

..

..

..

..

Grill Barbeque Restaurant

..

..

..

..

περιοδικό ΔΟΜΕΣ 2012

..

..

..

..

1η BIENNALE Αρχιτεκτονικής Τουρκίας

..

..

..

..

100% Hotel Design Awards

..

..

..

..

περιοδικό Δομές 2016

..

..

..

..

Αρχιτεκτονική & Φυσικό αέριο από τον Μιχάλη Μπάκα, μια συνεργασία της ετιαριάς Φυσικό Αεριο Αττικής και του Συλλόγου Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ το 2011

..

..

..

..